Shopping Cart

No products in the cart.

Staňte sa členom Klubu APPA

Klub APPA vznikol predovšetkým preto, aby sme zdravotne znevýhodneným osobám a ich opatrovateľom uľahčili a urýchlili prístup k informáciám, ktoré pomáhajú pri získavaní finančnej pomoci.

Registráciu obvykle vykonáva kontaktná osoba, ktorá je za dieťa/dospelého zodpovedná (rodič, starý rodič, manžel, manželka, opatrovateľ…). Za člena Klubu APPA sa registruje dieťa/dospelý, pre ktorého je pomoc určená až v závere registračného formulára.

10,00 €

Ročný členský poplatok